نکات مهمی که باید درباره تغییرات عمده در قانون جدید مالیات بر ارث بدانید!

به گزارش وبلاگ کرمی، آبان 1316 قانون مالیات بر ارث و جابجایی بلاعوض برای اولین بار در کشور ما مصوب شد و پس از آن قوانین دیگری که در همین باره به تصویب رسیدند، جایگزین قانون مذکور شدند. تیرماه سال 94 هم قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسید و اجرای آن از ابتدای فروردین 1395 شروع شد.

نکات مهمی که باید درباره تغییرات عمده در قانون جدید مالیات بر ارث بدانید!

به گزارش، قوانین مربوط به اقتصادیات بر ارث در سال های اخیر دستخوش تغییر شده است. اهمیت آن هم در این است که حتماً و حتی به رغم میل مان با آن سر و کار خواهیم داشت. در صورتی که دارایی هایی منقول و غیرمنقول از متوفی به جا مانده باشد، این اموال و دارایی ها متعلق به وراث بوده و در صورتی که ورثه تمایل به تقسیم این دارایی ها داشته باشند، به ترتیب مقرر در قانون مدنی میان وراث تقسیم خواهد شد.

تقسیم دارایی های شخص فوت شده به عنوان ارث ـ که به بازماندگان متوفی تعلق می گیرد ـ مستلزم پرداخت اقتصادیات بر ارث است؛ کما اینکه اقتصادیات تعلق گرفته به اموال پرداخت نگردد، نقل و انتقال آن دارایی ها و تحویل آن ها به وراث امکان پذیر نخواهد بود.

قوانین این بخش شامل دو نوع اقتصادیات است: اقتصادیات بر اموال (یا همان ترکه) و اقتصادیات بر ارث به معنای خاص.

اقتصادیات بر اموال، شامل دارایی هایی باقی مانده از متوفی است. حتی اگر این اموال به ارث نرسند. مثل اینکه شخص فوت شده ورثه ای نداشته باشد یا ورثه دریافت اموال را رد نموده و قبول نکند. از سوی دیگر اقتصادیات بر ارث، فقط در صورتی دریافت می گردد که اموال به بازماندگان به ارث برسد که در این صورت، هر یک از ورثه باید قسمتی از اموالی را که به وسیله ارث دریافت می نماید، به عنوان اقتصادیات به دولت پرداخت کند. در واقع ممکن است اموال باقی مانده از شخص فوت شده دو بار مشمول اقتصادیات قرار گیرد. البته در بعضی کشور ها مانند ایران، فقط یک نوع اقتصادیات دریافت می گردد که آن هم اقتصادیات بر ارث به معنی خاص آن است.

آبان 1316 قانون اقتصادیات بر ارث و جابجایی بلاعوض برای اولین بار در کشور ما مصوب شد و پس از آن قوانین دیگری که در همین باره به تصویب رسیدند، جایگزین قانون مذکور شدند. تیرماه سال 94 هم قانون اصلاح قانون اقتصادیات های مستقیم به تصویب رسید و اجرای آن از ابتدای فروردین 1395 شروع شد. مهم ترین تغییر ایجاد شده در این قانون مربوط به شیوه محاسبه دارایی شخص فوت شده و صدور مفاصا حساب اقتصادیاتی است که در قانون جدید با آسان شدن و حذف بند ها و تبصره هایی که دشواری هایی را برای ورثه ایجاد می کرد، این نقایص برطرف شده است.

بنابراین، دیگر نیازی نیست که همه دارایی باقی مانده از متوفی به صورت کلی مورد محاسبه قرار گیرد، بلکه وراث می توانند به شکل جزئی نیز نسبت به معین تکلیف اموال و دارایی های متوفی تصمیم گرفته و اقتصادیات آن جزء را بپردازند و در خصوص سایر اموال، در زمان دیگری تصمیم گیری نمایند. بر اساس قانون اصلاح قانون اقتصادیات های مستقیم، امکان محاسبه جداگانه اموال به اجزای مختلف و پرداخت اقتصادیات آن اجزا، مستقل فراهم شده و ضرورتی ندارد که وراث، تمامی اقتصادیات متعلقه به ماترک مورث خویش را یکجا به اداره امور اقتصادیاتی پرداخت نمایند.

طبق این اصلاحیه پرداخت اقتصادیات بر ارث در صورتی باید حساب گردد که وراث بخواهند تمام یا بخشی از اموال متوفی را به مالکیت خود منتقل نمایند و در صورتی هم که ورثه قصد تملک بخشی از اموال شخص را تا مدتی پس از فوت نداشته باشند، ضرورتی به پرداخت اقتصادیات بر ارث درخصوص آن بخش را نخواهند داشت. کارشناسان معتقدند این مورد علاوه بر افزایش درآمد اقتصادیاتی کشور، از موارد پرداخت نکردن اقتصادیات بر ارث نیز به طرز چشمگیری خواهد کاست.

حذف معافیت های اقتصادیاتی وراث از دیگر موارد مهمی است که در قانون جدید دچار تغییر شده است؛ یعنی با کنار گذاشتن ماده 20 قانون اقتصادیات های مستقیم، این معافیت اقتصادیاتی حذف شده و دیگر معافیتی بر اقتصادیات بر ارث موجود نیست. در قوانین سابق، ورثه طبقه اول تا مبلغ 3 میلیون تومان از معافیت اقتصادیاتی برخوردار بودند و در صورتی که معلول یا از کار افتاده بودند هم این معافیت تا حداکثر مبلغ 5 میلیون تومان قابل افزایش بود. افزایش زمان ارائه اظهارنامه اقتصادیاتی، دیگر تغییر مهم در این بخش از قانون است که در سال 94 مصوب شد. طبق تغییرات این مدت زمان از شش ماه به یک سال افزایش یافته است. بر خلاف مقررات سابق، ورثه متوفی در حال حاضر یک سال از تاریخ وقوع فوت نزدیکان خود زمان دارند با مراجعه به سازمان اقتصادیاتی منطقه، نسبت به ارائه اظهارنامه اقتصادیاتی شان اقدام نمایند.

چنانچه ورثه یک سال پس از تاریخ درگذشت متوفی اقدامی در این باره انجام ندهند، اقتصادیات مربوطه در زمان تحویل یا انتقال اموال و دارایی ها به ورثه، بدون کسر هزینه هایی مثل هزینه کفن و دفن وصول خواهد شد. در حالی که در قانون سابق با کسر این هزینه ها صورت می گرفت.

از سوی دیگر قیمت های جدیدی که در اصلاح قانون اقتصادیات های مستقیم برای هر یک از اموال و دارایی های متوفی در نظر گرفته شده نیز تغییراتی را به دنبال داشته است. در قانون سابق، ارزش ثروت و دارایی های شخص فوت شده مطابق با قیمت های زمان فوت وی محاسبه و اقتصادیات بر اساس ارزش دارایی در زمان فوت دریافت می شد، در حالی که با اصلاح ایجاد شده در قانون ارث در سال 94، ارزش ثروت متوفی به قیمت زمان انتقال دارایی یا تحویل به ورثه، ملاک محاسبه اقتصادیات بر ارث قرار می گیرد.

ماده 31 قانون اقتصادیات های مستقیم هم در اصلاحیه اخیر حذف شده است. این ماده درمورد ارائه گواهی تسلیم اظهارنامه اقتصادیات بر ارث برای دریافت گواهی حصر وراثت بود. با این تغییر شورا های حل اختلاف، بدون دریافت گواهی تسلیم اظهارنامه اقتصادیات بر ارث می توانند نسبت به صدور گواهی حصر وراثت برای وراث متقاضی گواهی انحصار وراثت اقدام نمایند.

در قانون سابق، بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی مکلف شده بودند که در عرض یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت، صورت اموال اعم از وجوه نقد، سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم الشرکه متوفی را تنظیم و به حوزه اقتصادیاتی محل تسلیم نمایند.

در قانون جدید این قضیه منتفی شده و بانک ها و سایر مؤسسات اقتصادی و اعتباری، شرکت ها، مؤسسات، نهاد های عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند، مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت اقتصادیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را اعلام و تسلیم نمایند.

منبع: تابناک

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به "نکات مهمی که باید درباره تغییرات عمده در قانون جدید مالیات بر ارث بدانید!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نکات مهمی که باید درباره تغییرات عمده در قانون جدید مالیات بر ارث بدانید!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید