تاکتیک های فاشیستی ترامپ از نگاه روزنامه اسپانیایی

به گزارش وبلاگ کرمی، ایسنا نوشت: آنچه در لحظه حاضر واقعاً هشداردهنده است، مجموعه اقداماتی نیست که دولت ترامپ در حال انجام آن ها است، بلکه زمینه تاریخی است که چنین اقداماتی در آن رخ می دهند.

تاکتیک های فاشیستی ترامپ از نگاه روزنامه اسپانیایی

به گزارش ایسنا، جیسون استنلی، فیلسوف آمریکایی و پروفسور دانشگاه ییل در تحلیلی برای روزنامه اسپانیایی ال پائیس نوشت: در طول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، نگرانی هایی نسبت به گرایش های ضددموکراتیک او وجود داشته است. اما در این تابستان بحرانی در آمریکا، بحث و گفتگوی گسترده ای در مورد انواع بسیار خطرناک اقتدارگرایی شناخته شده از تاریخ قرن بیستم اروپا مطرح شده است. در پی سال ها احساسات کینه جویانه ضدمهاجر، از تغییر قانون مهاجرت گرفته تا منع ورود مسلمانان بسکمک کشورها به آمریکا، نقدها از مطبوعات آزاد و اخیراً نیز، اعزام نیروهای فدرال به شهرهای آمریکا به منظور مقابله با تظاهرات عمدتاً مسالمت آمیز به طرفداری از عدالت نژادی، تعداد بسیار بیشتری از روزنامه نگاران و سیاست مداران در حال استفاده از واژه فاشیسم برای توصیف تهدیدها از سوی دولت ترامپ هستند.

کلمه فاشیسم دارای بار است- و استفاده از آن در زمینه دولت ترامپ، بحث برانگیز است. بنابراین برای آن دسته از ما که فکر می کنیم استفاده از این واژه دراماتیک مناسب است، ارزش آن را دارد که قدمی به عقب برداشته و این پفراینده را مرور کنیم.

ایالات متحده آمریکا حتی در دولت ترامپ نیز یک رژیم فاشیستی نیست. با وجود اینکه معترضان در خیابان ها با اقدامات خشونت آمیز نیروهای فدرال روبرو هستند، باز هم مردم می توانند حزب حاکم و رهبرش را بدون ترس از عکس العمل آن ها، به باد انتقاد بگیرند. دادگاه هایی که با گماشتگان افراطی حامی ترامپ احاطه شده اند، هنوز تقریباً مستقل عمل می کنند. کنگره آمریکا توسط حزب اپوزیسیون اداره می شود. اگر هم درباره حکومت بگوییم، دولت ترامپ در مقوله یک رژیم فاشیستی نمی گنجد.

اگر ضدفاشیسم ما جدی است، باید نگران جنبش های اجتماعی و سیاسی فاشیستی باشیم. با این وجود، ساده انگارانه است که تنها نگران رژیم هایی باشیم که در حال حاضر نیز فاشیست به حساب می آیند؛ اگر ما همواره نگران رژیم هایی باشیم که فاشیست بوده اند، در روبروه با جنبش های اجتماعی و سیاسی که در نهایت به دنبال دگرگونی دموکراسی های لیبرال به روش های فاشیستی هستند، ناتوان خواهیم بود. اگر ضدفاشیسم ما جدی است، باید نگران جنبش های اجتماعی و سیاسی فاشیستی باشیم. این جنبش ها می توانند در دموکراسی های لیبرال اتفاق بیفتند؛ در واقع هیتلر در زمان خودش رهبری یک جنبش اجتماعی و سیاسی فاشیستی را در دموکراسی آلمان بر عهده داشت. با وجود آنکه آمریکا یک لیبرال دموکراسی باقی می ماند، اما لازم است که نگرانی هایی در مورد ظهور جنبش های سیاسی و اجتماعی فاشیستی داشته باشیم.

حتی اگر کسی گمان کند این غیرمحتمل است که آمریکا به یک رژیم فاشیستی تبدیل شود، باز هم لازم است نگران تاکتیک های سیاسی فاشیستی باشیم. اساس یک دموکراسی سالم، هنجارهای لیبرال دموکراتیک- یعنی احترام برابر برای تمام شهفرایندان، تحمل تفاوت ها در عقاید و اعمال- است؛ در حالی که سیاست فاشیستی تفاوت را به عنوان یک تهدید مرگبار ارائه می دهد. آزادی، نیروی حیاتی دموکراسی و دشمن فاشیسم است. سیاستمدارانی که مسلمان ها، آتئیست ها و زنان را هدف قرار می دهند، به دنبال محدود کردن آزادی و در نهایت هدف قرار دادن اصول فرهنگ دموکراتیک هستند. چنین حملاتی دموکراسی ها را ضعیف می کند؛ حتی اگر یک رژیم کاملاً فاشیستی در انتهای دیگر فرایند سیاسی ظهور نکند.

اما نگرانی حال حاضر، تنها به تاکتیک ها محدود نمی شود؛ بلکه نگرانی درباره آینده احتمالی دگرگونی شاخصه های دولت آمریکا است. دلایل چنین ترسی درباره قدیمی ترین دموکراسی دنیا چیست؟

نژادپرستی باز، یکی از خصیصه های شاخص جنبش ها و احزاب سیاسی فاشیستی است. سیاست های رئیس جمهور ترامپ نیز همواره درگیر با نژادپرستی بوده است. او از سال 2015، در حال شر جلوه دادن مهاجران و برخورد خشن با اعتراضات سیاسی سیاه پوستان است. ترامپ کننده امیالی است که حذف بناهای تاریخی مدافع برده داری، از جمله پایگاه های نظامی نام گذاری شده بر اساس آن ها را ضدآمریکایی تلقی می کند. ترامپ این انتخاب آگاهانه را داشته که کارزار ریاست جمهوری خود را با جنگیدن با جنبش علیه نژادپرستی جان سیاه پوستان مهم است آغاز کند و نگران کننده تر از همه اینکه، او حامیان این جنبش را تروریست معرفی کرده است.

با این وجود، ترامپ هنوز به سختی نخستین رئیس جمهوری به حساب می آید که در کارزار انتخاباتی خود به نژاد پرستی متوسل شده است. پیوند دادن آمریکایی های سیاه پوست به جرم، تاکتیک چنان رایجی در کارزارهای ریاست جمهوری آمریکایی است که متوسل نشدن به عوام فریبی نژادی، بایستی یک استثنا تلقی شود! در واقع نامزد کنونی دموکرات، جوبایدن، سابقه زیادی به لحاظ عوام فریبی نژادی دارد. یک آمریکایی که کارزار ریاست جمهوری نژادپرستانه را اداره می کند، نگرانی چندانی درباره نقض غافلگیرانه هنجارهای دیرینه سیاسی ندارد. نژاد پرستی در کارزارهای ریاست جمهوری آمریکایی، یک هنجار است. برای آن که منبع این نگرانی بیشتر فهمیده شود، فرد عمیق تر از نژادپرستی را جستجو کند.

ویژگی شاخص رهبران فاشیستی، طریقی است که آن ها با کمک آن و به منظور ظاهربخشی به تبلیغات خود، واقعیت را تغییر می دهند. چنان که هانا آرنت می نویسد ... پروپاگاندای فاشیستی به دروغگویی راضی نمی شد، بلکه سعی داشت دروغ هایش را واقعیت جلوه دهد. ترامپ زمانی تصمیم گرفت نیروهای فدرال را به پورتلند بفرستد که اعتراضات در آنجا و دیگر نقاط رو به کاهش گذاشته بودند. فرستادن نیروها به پورتلند و تهدید به اعزام آن ها به دیگر نقاط، تحریکی بود که با هدف ایجاد آشفتگی که نیروها قرار بود جلوی آن را بگیرند، ایجاد شد. این استفاده از نیروهای فدرال برای تحریک بی نظمی، سابقه کمی در تاریخ آمریکا دارد.

توییت اخیر ترامپ مبنی بر محکوم کردن رأی دهی از طریق ایمیل و بالا بردن احتمال به تعویق افتادن انتخابات نیز، مثالی از چندین تاکتیک فاشیستی است که در قالب یک تاکتیک، ارائه شده است. رهبران فاشیست فرآیندهای دموکراتیک را با عنوان فساد و بی ارزش محکوم می کنند؛ در واقع این جلوگیری از انتخابات ایمیلی و به تعویق انداختن انتخابات است که اعتبار آن را زیر سؤال می برد.

اقدامات خاص اجرا شده توسط دولت ترامپ، اگر چه ممکن است نگران کننده باشند، اما هشدار اصلی آن است که چنین اقداماتی، در بستر حزب سیاسی حاکمی رخ می دهد که حداکثر خشونت را در دراز مدت برای کنترل کشوری به خدمت گرفته که در آن از حمایت حداقلی برخوردار است. و نیز این اقدامات در کشوری رخ می دهد که در حذف ماشین امنیتی که در ماجراجویی ناکام امپریالیستی در خاورمیانه ایجاد کرده بود، شکست خورده است. این ماشین امنیتی برای مکان یابی تروریست های خارجی و اعضای گروه های تبهکار آموزش دیده بود برای چندین سال به آن گفته شده بود که ساکنان ثبت نشده، تروریست و تبهکار هستند حالا رییس جمهور به این ماشین دستور داده که با معترضان آمریکایی که اعتراض خود را به گونه ای مسالمت آمیز مطرح می سازند به مثابه تروریست برخورد کند. این یک لحظه ترسناک است؛ نه به خاطر اهریمن های فعلی، بلکه به این خاطر که آمریکا برای مدتی بسیار طولانی اجازه داده که اهریمن های قبلی بی دغدغه باقی بمانند.

311311

منبع: خبرآنلاین

به "تاکتیک های فاشیستی ترامپ از نگاه روزنامه اسپانیایی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تاکتیک های فاشیستی ترامپ از نگاه روزنامه اسپانیایی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید